..... ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์เรียนรู้บ้านเห็ด สาขาสะพานสูง .................. Welcome to Mushroom Learning Center Saphan Sung .....
 
 
 

                    การเพาะเห็ดในปัจจุบันได้รับความนิยมสูง ในหลายพื้นที่มีการรวมกลุ่มของชาวบ้านเพื่อตั้งกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงเห็ด หรือบางพื้นที่เรียกว่าหมู่บ้านเห็ด ซึ่งจะเป็นการเพาะเห็ดในลักษณะเหมือนกันทั้งกลุ่ม ทั้งหมู่บ้าน เช่น หมู่บ้านที่เพาะเห็ดหอมก็ทำแต่เห็ดหอมอย่างเดียว หมู่บ้านที่เพาะเห็ดนางฟ้าก็ทำเฉพาะเห็ดนางฟ้าอย่างเดียว เป็นต้น


                  โครงการหมู่บ้านเห็ด ในความหมายของ"บ้านเห็ด" คือ การเพาะเลี้ยงเห็ดหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นเห็ดในเขตร้อน หรือเห็ดในเขตหนาว ให้อยู่ในพื้นที่เดียวกัน เน้นการผลิตเห็ดให้ได้คุณภาพสูง สามารถกำหนดระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ และการเพาะเห็ดต่างสภาพแวดล้อมในพื้นที่เดียวกันได้นั้น จำเป็นจะต้องใช้โรงเห็ดอัตโนมัติที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับเห็ดชนิดนั้นๆ


วัตถุประสงค์

     - สามารถเพาะเห็ดหลายๆ ชนิดในพื้นที่เดียวกัน
     - ผลิตดอกเห็ดที่มีคุณภาพสูง กำหนดการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
     - สามารถใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ วิจัยเห็ดได้หลากหลายชนิด
     - สามารถส่งเสริมเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
     - เพิ่มคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในชุมชน


รายละเอียดอุปกรณ์สำหรับโครงการหมู่บ้านเห็ด

     - โรงเห็ดอัตโนมัติ ขนาด 2.40x2.40x2.50 เมตร ทำด้วยเหล็กชุบสังกะสี ไม่ใช้การเชื่อมติดเพื่อป้องกันการเกิดสนิมจากความชื้น
     - อุปกรณ์สร้างความชื้น ระบบการให้ความชื้น กล่องควบคุมการทำงานรวมอุปกรณ์การตั้งเวลาอัตโนมัติ
     - ผ้าใบอย่างดี (Super Blue Sheet) และระบบระบายอากาศ
     - ก้อนเชื่อเห็ดขนาด 15x15 ซม. จำนวน 1,000 ก้อน/หลัง
     - สอนการใช้งานโรงเห็ดอัตโนมัติอย่างถูกต้อง
ตัวอย่างผลงานโรงเห็ดอัตโนมัติ


- โครงการส่วนพระองค์ ในสมเด็จพระเทพฯ สวนจิตลดา ในโครงการเพาะเลี้ยงเห็ดหลินจือ ติดตั้งโรง เห็ดอัตโนมัติจำนวน 4 โรง และปรับปรุงโรงเห็ดอัตโนมัติ ในโครงการเพาะเลี้ยงเห็ดหัวลิง โดยใช้ยูเล็มและอุปกรณ์ควบคุม "บ้านเห็ด"  
- โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ติดตั้งโรงเห็ดอัตโนมัติ 2 โรง

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังความร้อน "บางปะกง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี" โครงการ CSR นำโรงเห็ดอัตโนมัติ จำนวน 1 โรง ไปใช้กับกลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า อำเภอบางปะกง จังหวัดชลบุรี
- โครงการช่วยพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 50 โรง   
- โรงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 110 โรง


แนวคิด อ.ทวียศ ศรีสกุลเมฆีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์เรียนรู้บ้านเห็ด สำนักงานใหญ่ 
หรือ สาขาของศูนย์เรียนรู้บ้านเห็ด ทั่วประเทศ หรือ ศูนย์เรียนรู้บ้านเห็ด สาขาสะพานสูง